Ouders van Maikel:

‘ Het was echte een verademing om inzicht te krijgen in onze eigen mogelijkheden om de problemen met Maikel aan te pakken. In korte tijd hebben we veel geleerd’

Moeder van Pien:

‘ Als alleenstaande moeder met een ziekte heb ik weer de regie gekregen, of liever gezegd zelf genomen, en ik kan de opvoeding weer aan.’

Ali, 5 jaar

‘ Ik ben niet meer bang in bed, ik kan mezelf helpen met fijne gedachten’

Freek, 23 jaar:

Mijn eigen oplossingen vinden met mijn “eigen wijsheid” en eigen creatieve vorm. Dat is het’.

Damian, 15 jaar

‘ Ik denk meer en beter na en kan iets doen om me rustiger te voelen, zodat ik betere oplossingen kan bedenken’

Judith, 8 jaar

‘ Als ik in een groepje ben, ben ik niet meer bang. En ik hief niet meer te huilen als ze me iets vragen’

Alfons, 7 jaar:

‘Soms snap ik mensen niet goed. Nu vraag ik ze om het nog een keer uit te leggen of niet zo snel te praten’

Pleegouders van Tobias:

‘ We vertrouwen weer op ons zelf en we hebben meer vertrouwen in de eigen wijsheid van Tobias. We voelen ons meer “goed-genoeg” ouders en hoeven niet meer perfect te zijn.’

Kinderen

Kinderen en jongeren groeien, leren, ontwikkelen zich en zijn nieuwsgierig naar hun wereld en naar die van de volwassenen. Ze ontwikkelen zich niet alleen op cognitief gebied op school maar ook op sociaal-emotioneel gebied.
Soms zijn er belemmeringen waardoor een kind of jongeren zich op een gebied niet meer goed kan ontwikkelen.

Beeldende therapie is een vorm van psychosociale hulp met als doel een proces op gang te brengen waardoor het kind in staat is weer tot groei en ontwikkeling te komen.
De nadruk ligt op doen, niet op praten, dit is een ervaringsgerichte therapie.

Er worden werkstukken gemaakt van allerlei creatieve materialen zoals klei, hout, papier, teken- en schildermaterialen. Beeldende therapie is zeer geschikt wanneer een kind of jongere moeilijk over problemen/gevoelens praat, geneigd is om gevoelens weg te stoppen, of juist dan, wanneer een kind er heel goed over kan praten maar geen contact (meer) heeft met zijn gevoelens of gewoonweg wanneer woorden tekort schieten.

Beeldende therapie sluit goed aan bij de belevings- en activiteitenwereld van de meeste kinderen en jongeren en wordt niet als ‘zwaar’ ervaren. Het is waar mogelijk, een kortdurende behandeling. In een aantal situaties is een langdurige behandeling wenselijk/noodzakelijk. Er zijn korte lijnen met de omgeving zoals ouders, school, BSO enz.

Veel voorkomende hulpvragen zijn o.a.:

 • problemen die te maken hebben met autisme, ad(h)d,…
 • trauma
 • angst en stemmingsklachten
 • ontwikkelingsproblemen (o.a. bij verstandelijke beperking)
 • gedragsproblemen bv ten gevolge van verstoorde hechting of emotieregulatie
 • psychosomatische klachten
 • aanpassingsproblemen als gevolg van ziekte, beperking, scheiding

Ik bied onder meer

 • onderzoek, probleem inventarisatie en advies;
 • (kortdurende) therapie van kinderen, jongeren;
 • individuele en groepstherapie;
 • ouder en opvoedondersteuning;
 • psycho-educatie aan kind en/of ouders (zoals bij ass, adhd, trauma,…);
 • preventieve hulp bij bv. KOPP, ernstige ziekte, overlijden.

Jongeren

Beeldend therapie is bedoeld om je een steun in de rug te geven. Om je te helpen verandering te brengen in situaties of ervaringen die je lastig vindt. Of om er achter te komen waarom je steeds in de problemen komt met andere mensen of leeftijdsgenoten, zodat je daar iets aan kunt doen.

In Beeldend therapie werk je wekelijks een uur met materiaal en gereedschap zoals verf, klei, papier, steen, ed. We combineren het creatief werken met praten. Je hoeft geen kunstenaar te zijn of talent te hebben. De therapie is altijd buiten schooltijd. In de schoolvakantie is er geen therapie. Als jongere heb je er vaak geen zin in dat je ouders weten wat je doet in de therapie. Gesprekken met je ouders zijn er alleen als je daar zelf bij bent. Buiten de grote lijnen heb je zelf de hand in wat er wel en wat er niet met je ouders besproken wordt.

Het aanbod voor jongeren is o.a.

 • omgaan met somberheid of depressie
 • vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • verliesverwerking
 • verwerken van schokkende gebeurtenissen
 • hulp bij probleemgedrag
 • omgaan met een beperking of een leermoeilijkheid

Investeren in jezelf is investeren in de toekomst

(Jong-)volwassenen

Het dagelijkse leven loopt niet altijd zoals je wilt. De maatschappij en je omgeving vragen veel van je. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig, als je een belangrijke beslissing hebt te nemen en dit moeilijk vindt.
Wanneer je aan je eigen ontwikkeling wilt werken of als je inzicht wilt krijgen in hoe je verder wilt gaan in je leven.

Beeldende therapie is een vorm van psychosociale hulp met als doel om een proces op gang te brengen dat u in staat op stelt eigen kracht weer balans in uw leven te brengen. De nadruk ligt op doen, niet op praten, het is een ervaringsgerichte therapie.
Er worden werkstukken gemaakt van allerlei materialen. Het is zeer geschikt wanneer u moeilijk over problemen/gevoelens praat, geneigd bent om gevoelens weg te stoppen. Of juist dan, wanneer u er heel goed over kunt praten maar geen contact (meer) hebt met uw gevoelens of gewoonweg wanneer woorden tekort schieten.

Het voordeel van deze aanpak is dat u met behulp van creatieve materialen uw hulpvraag kunt onderzoeken. Via het maken van werkstukken kunnen gevoelens, gedachten en verlangens makkelijker geuit worden en kan geoefend worden met nieuw gedrag. U volgt uw veranderingsproces in de werkstukken. U houdt zelf de regie over het proces.

Het aanbod voor volwassenen is o.a.

 • burn-out behandeling
 • onverwerkte ervaringen en verlies verwerking
 • hulp bij psycho-sociale problemen
 • ondersteuning bij chronische vermoeidheid, onbegrepen pijn
 • behandeling van angst en stemmingsklachten
 • vergroten van zelfbeeld en eigenwaarde
 • verminderen van stress en faalangst
 • werken aan relatie problemen
Logo VVTT
Logo NVPA

Praktijk voor Creatieve Therapie
Ans Pieters
H.C. Pootstraat 12
7552 WN HENGELO
Telefoon : 074 259 67 70
E-mail: contact@beeldendetherapiehengelo.nl

Actief sinds 1991
K.v.K: 08197016
BTW: NL 0012 64475 B32