Ouders van Maikel:

‘ Het was echte een verademing om inzicht te krijgen in onze eigen mogelijkheden om de problemen met Maikel aan te pakken. In korte tijd hebben we veel geleerd’

Moeder van Pien:

‘ Als alleenstaande moeder met een ziekte heb ik weer de regie gekregen, of liever gezegd zelf genomen, en ik kan de opvoeding weer aan.’

Ali, 5 jaar

‘ Ik ben niet meer bang in bed, ik kan mezelf helpen met fijne gedachten’

Freek, 23 jaar:

Mijn eigen oplossingen vinden met mijn “eigen wijsheid” en eigen creatieve vorm. Dat is het’.

Damian, 15 jaar

‘ Ik denk meer en beter na en kan iets doen om me rustiger te voelen, zodat ik betere oplossingen kan bedenken’

Judith, 8 jaar

‘ Als ik in een groepje ben, ben ik niet meer bang. En ik hief niet meer te huilen als ze me iets vragen’

Alfons, 7 jaar:

‘Soms snap ik mensen niet goed. Nu vraag ik ze om het nog een keer uit te leggen of niet zo snel te praten’

Pleegouders van Tobias:

‘ We vertrouwen weer op ons zelf en we hebben meer vertrouwen in de eigen wijsheid van Tobias. We voelen ons meer “goed-genoeg” ouders en hoeven niet meer perfect te zijn.’

Mijn werkwijze

U kunt telefonisch of per mail aanmelden voor individuele behandeling of begeleiding.
Na de aanmelding volgt een intakegesprek, 5 kennismakingscontacten, evaluatie en adviesgesprek waarna een persoonlijk plan wordt gemaakt. Indien nodig wordt vervolg gegeven aan de behandeling en 4 wekelijkse oudergesprekken. In de behandeling van kinderen en jongeren is ouderbegeleiding vanzelfsprekend, afhankelijk van de hulpvraag.
In eerste instantie betaalt u de kosten van de beeldende therapie of begeleiding zelf. Onderstaande tarieven zijn van toepassing.

In sommige situaties geven enkele zorgverzekeraars een tegemoetkoming in de investering van beeldende therapie. Dit kunt u vinden in uw aanvullende zorgpolis. Op www.zorgwijzer.nl kunt u kijken of beeldende therapie ook door uw aanvullende zorgverzekering wordt vergoed. Beeldende therapie valt onder de alternatieve en/of complementaire geneeswijze.
Wanneer u of uw kind al in behandeling is bij een psycholoog, psychotherapeut of psychiater, die BIG geregistreerd is, kan het een optie zijn dat de behandelaar, een verwijzing geeft voor beeldende therapie.

Ook kan in sommige gevallen begeleiding vergoed worden vanuit een PGB (PersoonsGebonden Budget). Hierbij gaat het niet om beeldende therapie maar om persoonlijke begeleiding/ondersteuning.In een enkel geval kan een werkgever mogelijk een bijdrage leveren of een ARBO dienst. Informeer hier naar als u in een arbeidsongeschiktheidssituatie zit.

De praktijk heeft een contract met de gemeenten Twente Samen-14 waardoor in sommige gevallen de vergoeding van de therapie via de gemeente (Jeugd Wet) kan lopen. Voor meer informatie kunt u hierover contact met me opnemen.

Mijn werkwijze

De kosten

De huidige tarieven per contact van 1 uur zijn:

eerste contact, adviesgesprek, eindgesprek elk100,-
individuele behandeling van kinderen (45 minuten)60,-
groepsbehandelingen van kinderen40,-
individuele behandeling van volwassenen100,-
ouderbegeleiding100,-

In alle andere vergoedingssituaties zijn de tarieven conform de door instellingen gehanteerde tarieven.

Kwaliteitscriteria

Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van VVTTwente, NVBT, NVPA, SCAG en RBCZ.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Logo VVTT
Logo NVPA

Praktijk voor Creatieve Therapie
Ans Pieters
H.C. Pootstraat 12
7552 WN HENGELO
Telefoon : 074 259 67 70
E-mail: contact@beeldendetherapiehengelo.nl

Actief sinds 1991
K.v.K: 08197016
BTW: NL 0012 64475 B32